4 พฤษภาคม 2562 สร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำยม บรรเทาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่บางระกำ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/411667

ผอ.โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน พร้อมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นายอำเภอบางระกำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมจุดเรียงกระสอบทรายสร้างฝายชั่วคราวในแม่น้ำยม 2 จุด โดยจุดที่ 1 อยู่ในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลท่านางงาม อีกจุดอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำและรักษาระบบนิเวศในระบบน้ำใต้ดินที่จะใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้าน รวมทั้งใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรพืชใช้น้ำน้อย สำหรับการสร้างฝายชั่วคราวทั้ง 2 จุดนี้เป็นการวางท่อระบายน้ำในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อท้ายฝายที่อยู่ในพื้นที่ตอนล่าง เป็นการปันทุกข์ปันสุขให้ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยลักษณะทางกายภาพของแม่ยมตั้งแต่ตอนบนลงมาในช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำ  ส่วนน้ำที่ระบายลงมากักเก็บไว้ในขณะนี้เป็นน้ำส่วนเกินที่เกษตรกรได้ระบายออกจากพื้นที่เพาะปลูกและเป็นน้ำในระบบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน   ที่ได้รับการจัดสรรน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งมาจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้เกษตรกรได้ทำปีตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ตามแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำยมฝั่งซ้ายของโครงการบางระกำโมเดล นอกจากนี้โครงการชลประทานพิษณุโลกและส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 (พิษณุโลก) ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 8 นิ้ว อีก 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านบางบ้า ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้พอสมควร ซึ่งจะดำเนินการช่วยเหลือไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปกติ